Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Uppföljning och information

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2022.

 •   7

  Internkontrollplan 2022, uppföljning

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar interkontrollplan för 2023.

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • § 4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Ulrica Cavallin, förvaltningschef och Lena Marie Larsson, controller, föredrar om förvaltningens organisation, finansieringsmodell, företagshälsans uppdrag, övergripande mål, arbetssätt med mera. 

   

  Sofie Tröjbom, nämndsekreterare, föredrar praktisk information gällande sammanträdena för nämnden. 

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- december 2022.

 • § 7

  Internkontrollplan 2022, uppföljning

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar interkontrollplan för 2023.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.