Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Information från förvaltningschef

   

  • Information om Företagshälsovårdsnämnden och dess ansvarsområden 

  • Statusrapport - Covid-19

  • Personal och medlemmar


  Information från verksamhet

   

  • Budgetprocess 2021 (FHRG 2021/6)

 •   5

  INFORMATION - Uppföljning Internkontrollplan 2020

 • En översyn har gjorts av företagshälsovårdsnämndens delegationsordning. Informationsdelen i delegationsordningen har utökats och en förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande. Ett nytt avsnitt angående dataskydd har införts. Det har även gjorts redaktionella ändringar.

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2020.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.