Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Information från enhetschefer Företagshälsa Gästrikland/Hälsingland - Anna Fällgren Gertzén och Jennie Jonsson

   

  Information från verksamheten

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2023.

 •   7

  Uppföljning av internkontrollplan januari-mars 2023

 •   8

  Verksamhetsplan 2023

 • § 9

  Val av justerare

 • § 10

  Fastställande av dagordning

 • § 11

  Anmälningar för kännedom

 • § 12

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Information från enhetschefer Företagshälsan Gästrikland/Företagshälsan Hälsingland 

  Anna Fällgren Gertzén och Jennie Jonsson, enhetschef för företagshälsan Gästrikland respektive Hälsingland redovisar om vad som är på gång i verksamheten. Till exempel har webbtidboken lanserats, ett digitalt verktyg för kunder att boka tid på företagshälsan. Vidare samarbetar företagshälsan med samhällsmedicin inom Region Gävleborg för att digitalisera en enkät baserad på Örebromodellen i syfte att utreda problem med inomhusklimatet.

   

  Information från verksamheten

  Lena Marie Larsson, controller, informerar bland annat om arbetsmiljöutbildning för politiker, pilotprojektet "hållbar arbetsmiljö" i syfte att minska sjukfrånvaron samt personalinformation.

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2023.

 • Lena Marie Larsson, controller, föredrar om uppföljning av internkontrollplan januari-mars 2023.

 • Lena Marie Larsson, controller, informerar om verksamhetsplanen 2023. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.