Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

 • Information från verksamhet och förvaltning

   

  • Statusrapport - Grupp för omvärldsbevakning 
  • Personal och verksamhet
  • Kundenkät 2022
 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2021.

 •   7

  Uppföljning - Internkontrollplan 2021

 •   8

  Internkontrollplan 2022

 •   9

  Verksamhetsplan 2022

 • Med anledning av 2023 års budgetprocess finns ett behov av ett extra nämndsammanträde. 

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • Inga anmälningar har inkommit till dagens sammanträde.

 • Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 

 •  

  Statusrapport - Grupp för omvärldsbevakning 

  Lise-Lotte Nyberg och Ann-Marie Tigerfors presenterar det pågående arbetet med omvärldsbevakningen vars målsättning är att ha en kontinuerlig omvärldsbevakning på relevanta forum.

   

  Informationen förmedlas internt en gång i månaden till medarbetarna på företagshälsan. Tanken är att det även ska förmedlas externt till kunderna. Kommande tema för omvärldsbevakningen är återhämtning under arbetsdagen. 

   

  Personal och verksamhet

  Ulrica Cavallin informerar om nyanställda inom företagshälsan, medlemsinformation och samverkansrådet. Nyttjandegraden hos medlemmarna har ökat till 88% jämfört med 83% från förra året. 

   

  Samverkansrådet vars uppgift är att arbeta med långsiktiga gemensamma verksamhetsorienterade frågor hålls den 17 februari 2022. På agendan kommer man bland annat lyfta omvärldsbevakningsgruppens arbete och hur det ska finansieras, lansering av webbsidan samt kundenkäten för 2022 som släpps den 16 februari 2022. 

 • Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2021.

 • § 7

  Uppföljning - Internkontrollplan 2021

 • § 8

  Internkontrollplan 2022

 • Ulrica Cavallin föredrar förvaltningens verksamhetsplan 2022 utifrån beslutade inriktningar och målområden.

   

  Utifrån inriktningarna Kunskap och kultur, Välfärd och trygghet, Ett jämlikt Gävleborg samt Arbete och hållbar tillväxt återfinns verksamhetens kopplade aktiviteter för att nå förvaltningens mål. 

 • Med anledning av 2023 års budgetprocess finns ett behov av ett extra nämndsammanträde. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.