Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •  

  Information från verksamheten och förvaltning

  • Information om arbetsmiljösatsningen i Västra Götalands region, stratsam
  • Personal och medlemmar
 •   6

  Verksamhetsplan 2023

 •   7

  Internkontrollplan 2022, uppföljning

 • § 36

  Val av justerare

 • § 37

  Fastställande av dagordning

 • Inga anmälningar till dagens sammanträde.

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 •  

  Information från verksamheten och förvaltning

  Lena Marie Larsson, controller, föredrar: 

   

  - Information om arbetsmiljösatsningen i Västra Götalands region, stratsam.

  Forskning från Västra Götalands region, Systematisk arbetsmiljöarbete - från vad till hur. Studien bygger på att arbetsmiljöarbetet sker på olika nivåer, (individ-, grupp och organisationsnivå), samt utifrån olika perspektiv, (främjande, förebyggande och efterhjälpande). Alla delarna behöver hänga ihop men utmaningen ligger i att arbeta mer främjande och förebyggande på en organisatorisk nivå. En samsyn krävs gällande begrepp och arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet mellan företagshälsan, HR och chefer. Även mötesstrukturen och arenorna för att diskutera och fånga upp de svaga signalerna är viktiga framgångsfaktorer. 

   

  - Personal 

  Personal är på plats inför 2023. Kompletteringsrekrytering pågår då personal valt att gå ner i arbetstid. Rekrytering av företagssköterskor kommer att tillsättas i Hälsingland. Uppdragsutbildningen tillsammans med Högskolan i Gävle vars syfte är att få gemensam kompetensnivå inom arbetsmiljökonsultrollen är slutförd och utvärdering pågår. 

   

  - Medlem, ekonomi, samverkansråd med mera.

  Lena Marie Larsson föredrar bland annat om nyttjandegraden bland medlemmar, ekonomisk resultat för oktober och budget samt aktuella punkter på samverkansrådet. 

 • Lena Marie Larsson, controller, redovisar verksamhetsplanen för 2023. 

 • Lena Marie Larsson, controller, ger uppföljning av arbetet med internkontrollplanen. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.