Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

 • a) Hjälpmedel SAM

  Ulf Persson, förvaltningschef, informerar. Under mellandagarna mellan jul och nyår har bemanningen varit låg på grund av ledighet och sjukdomar. Låg bemanning i returhanteringen riskerar stopp i flödet vilket kan resultera i brist på vissa hjälpmedel då det saknas på lagret. När förskrivarna är tillbaka på jobbet kan inkomna hjälpmedel öka och leda till att man inte hinner ta reda på dem. Därför är det nödvändigt med flexibla medarbetare som kan rycka in där det behövs.

   

  Kundnöjdheten 2023 har jämförts med hjälpmedelsverksamheterna i "7-klövern". Fyra av sju verksamheter har skickat ut frågor. De gemensamma frågorna som ställdes i kundnöjdheten gäller tillgänglighet, bemötande, kvalitet och service. 

   

  b) Hjälpmedelssamordnaren

  Magnus Dahl, samordnare, informerar.

  - Sortimentsråd. Den 6 februari hade sortimentsrådet möte med fokus på stå- och gå-hjälpmedel. Upphandling av gånghjälpmedel inklusive rollatorer är på gång där Region Gävleborg är halvaktiva i upphandlingen. En digital kommunikation- och kognitionsmässa planeras i juni som Hjälpmedel SAM arrangerar.

   

  - Hjälpmedelsråd den 31 januari. Information till rådet om aktuella hjälpmedelsfrågor.

   

  - Nytt avtal den 1 maj för hygienhjälpmedel.

   

  - Revidering av hjälpmedelsrutin. Hjälpmedelsrutinen revideras årligen. Förslag på ny text redovisas för nämnden. 

   

  Utbildningar för förskrivare. Utbildningarna kommer förhoppningsvis kunna hanteras via kompetensportalen för kommunerna från och med våren 2024 vilket ska ge bättre styrning av rätt utbildning till rätt funktion/profession.

   

  - Uppdrag - medicinteknik i kommunerna. Utredning görs om Hjälpmedel SAM ska ta över uthyrningen och Medicinsk teknik vara behjälplig med eventuell service/kalibrering till kommunerna.

   

  - Hand/handledsortoser. Förändring av beställnings- och inköpsrutiner.

 • Hjälpmedelsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari - december 2023.

 • Ulf Persson, förvaltningschef, redovisar uppföljning av internkontrollplanen för 2023. 

 • Ulf Persson, förvaltningschef, informerar om eventuell gemensam upphandling av läkemedelsautomater med "7-klövern". Västmanland och Dalarnas hjälpmedelsverksamheter deltar inte. Uppstartsmöte för upphandling sker den 22 februari.

 • Ulf Persson, förvaltningschef, återrapporterar om hjälpmedelsmässan i Kista den 24-25 januari 2024.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.