Hoppa över navigering

Hjälpmedelsnämnd

Datum Plats
2024
Regionkontoret, Styrelserummet
Regionkontoret, Styrelserummet
Datum Plats
2024
Regionkontoret, Styrelserummet
Teams/Styrelserummet
Teams/Styrelserummet (endast Presidiet)
Datum Plats
2023
Teamsmöte (Presidiet sitter i styrelserummet på regionkontoret)
Hjälpmedel SAM, Gävle
Regionkontoret, styrelserummet
Datum Plats
2022
Regionkontoret, Styrelserummet
Regionkontoret/Teams
Teams/Regionkontoret (presidiet)
Datum Plats
2021
Hjälpmedel SAM, Skolgången 15, Gävle
Regionkontoret, Styrelserummet/Teams
Digitalt/Regionkontoret, Styrelserummet
Datum Plats
2020
Regionkontoret, styrelserummet alt. Hantverkaren, Folkets Hus, G
Regionkontoret, styrelserummet
Lokalen Svarven, Gävle sjukhus
Hjälpmedel SAM, Gävle
Datum Plats
2019
Regionkontoret, styrelserummet, plan 5
Regionkontoret, lokal Tjädern plan 5, Gävle
Regionkontoret, Gävle, lokal styrelserummet
Hjälpmedel SAM, Johanneslötsvägen 22, Gävle
2024
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.