Hoppa över navigering
 • § 42

  Val av justerare

 • § 43

  Fastställande av dagordning

 • § 44

  Anmälningar för kännedom

 • Inga aktuella delegeringsbeslut till dagens sammanträde.

 • a) Hjälpmedel SAM 

  Ulf Persson, förvaltningschef, föredrar om: 

   

  - Lokalfrågan. Ansökningsinbjudan av hyresvärd går ut den 4 december 2023. Tilldelningen samt avtal med hyresvärd planeras vara klart innan sommaren 2024 med mål om att lokalerna är inflyttningsklara från sommaren 2026. 

   

  - Kundnöjdheten 2023. Kundnöjdheten mäts årligen sedan 2010 och riktas till förskrivarna. I år blev snittvärdet 4,4 på en 5-gradig skala vilket är det högsta värdet som har uppmätts hittills. 

   

  b) Hjälpmedelssamordnaren 

  Magnus Dahl, samordnare, föredrar om:

   

  - Akut arbetsorder. Beslut har tagits att den akuta arbetsordern ska fortsätta. 

  - Nya hjälpmedel inklusive riktlinjer. Hjälpmedel för synnedsättning, så kallade läsmaskiner, (läspennor) är på gång. Revidering av riktlinjer för epilepsilarm, GPS-larm, kalendrar, arbetsstolar och minnesstöd pågår. 

  - Samverkan med brukarråd. Magnus Dahl har deltagit på brukarråden för syn respektive hörsel i november. 

  - Förskrivarutbildning. I oktober har förskrivarutbildning genomförts för förskrivare i regionen och kommunerna.

   

  c) Ekonomi 

  Monica Edin, controller, föredrar om förvaltningens intäkter, kostnader och resultat. 

 • Ulf Persson, förvaltningschef, redovisar verksamhetsplanen 2024. 

 • § 48

  Internkontrollplan 2024

 • Ulf Persson, förvaltningschef, föredrar om läkemedelsautomater.  

 • E-hälsa och välfärdsteknologi 

  Plats: Kistamässan 

  Datum: 24-25 januari 2024

  Länk: e-Hälsa+MVTe - Sveriges Största Mötesplats för E-hälsa (e-halsastockholm.se)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.