Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Meddelanden

 •  

  Gemensamma nämnden delges följande handlingar vid sammanträdet den 26 april 2019.

  1. Minnesanteckningar från revisionsmöte med gemensamma nämnden den 8 mars 2019.

  2. Ny rapport från Kommunal - Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetslivet.

  3. Hudiksvalls kommuns val av ersättare i gemensamma nämnden (dnr FHRN 2019/1-7)

 •   5

  Anmälan av delegationsbeslut

 •  

  Förvaltningschef Jofen Kihlström informerar om verksamheten inom FoU Välfärd.

 •  

  Hjälpmedelsverksamheten/Hjälpmedel SAM

  1. Översyn av hjälpmedel SAM (Sirona) - STATUSRAPPORT

  2. Utredning om service utanför "kontorstid" - INFORMATION

 • Redovisning av medelsförvaltning för perioden januari – mars 2019 har upprättats.

 • Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022 har upprättats för gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM.

 • En internkontrollplan för Hjälpmedel SAM 2019 har upprättats med bifogad riskanalys.

 •  

  I enlighet med samverkansavtalet ska det inrättas ett hjälpmedelsråd och ett sortimentråd.

  Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor.

  Sortimentsrådet har i uppdrag att arbeta för att skapa ett hjälpmedelssortiment som på

  bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

  Det uppdras till den gemensamma nämnden att säkerställa att hjälpmedelsråd och

  sortimentsråd eller motsvarande inrättas samt närmare utforma uppdrag för och representation i dessa.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.