Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 • a) FoU Välfärd (Patrik Lind/Ayse Taher)

   


  b) Hjälpmedel SAM (Ulf Persson)

   


  c) Hjälpmedelssamordnaren (Magnus Dahl)

   

   

 •   6

  Årsplan och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024 - 2025

 • Rapportering av Hjälpmedelsriksdagen och E-hälsa och välfärdsteknik

 •   8

  Välfärdsteknik, information/diskussion

 • § 22

  Val av justerare

 • § 23

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 24

  Delgivningar

 • Inga delegationsbeslut är anmälda.

 • a) FoU Välfärd 

  Patrik Lind, avdelningschef, informerar om aktualiseringsrapport, beslut i regionfullmäktige om att FoU välfärd flyttas till regionstyrelsen samt ersättningsrekrytering av ny avdelningschef.  

   

  Ayse Taher, verksamhetsutvecklare, föredrar om projektet yrkesresan, en nationell satsning via SKR som FoU välfärd driver var syfte är att möjliggöra kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare inom länets kommuner.


  b) Hjälpmedel SAM 

  Ulf Persson, förvaltningschef, föredrar om resultatrapporten för april 2022 samt åtgärdsförslag. 


  c) Hjälpmedelssamordnaren 

  Magnus Dahl, samordnare, återrapporterar om mötena inom sortimentrådet samt hjälpmedelsrådet som bland annat har tittat på nya kommande riktlinjer inom elstolar. 

   

 • Ulf Persson och Magnus Dahl ger varsin föredragning om trender, utmaningar och behov som underlag för framtagande av ny årsplan. Nämnden delas in i diskussionsgrupper med frågeställningar om innehållet i årsplanen 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025. 

 • Ulf Persson, förvaltningschef, återrapporterar om mässan E-hälsa och välfärdsteknik. 

 • Inget aktuellt till dagens sammanträde. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.