Hoppa över navigering
 •  

  09.30 Kaffe serveras

   

  10.00 Presentation av nämndens ledamöter/tjänstemän och hjälpmedelsverksamheten

   

             Rundvandring

   

  12.30 Salladslunch

   

  13.15 Kort introduktion till arbetet i nämnden

   

             Sammanträde enligt föredragningslistan

   

  15.00 Avslutning

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Delgivningar

 •  

  Gemensamma nämnden delges följande beslut fattat på delegation:

  1. Godkännande av redovisning av medelsförvaltning för tiden januari - december 2018.

 • Gemensamma nämnden för FoU Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2018.

 •  

  En muntlig information sker vid nämndens sammanträdet.

 •  

  Regionstyrelsen har antagit budget- och planeringsförutsättningar för 2020 - 2022.

  Enligt dessa ska årsplan med budget för 2020 och ekonomisk plan för 2021 - 2022

  vara regionstyrelsen tillhanda senast den 2 maj 2019.

  Arbetet har påbörjats och kommer att föreläggas nämnden för beslut vid

  sammanträdet den 26 april 2019.

 •   9

  Gemensamma nämndens verksamhet/arbete 2019

 • I reglementet för gemensamma nämnden 8 § anges följande:

  ”Regionfullmäktige utser ordföranden och vice ordförande, varav ordförande ska nomineras från regionen och vice ordförande från kommunerna.”

  Regionfullmäktige valde ordförande vid sammanträdet den 29 november 2018. Praxis har varit att gemensamma nämnden nominerar en av kommunernas ledamöter till vice ordförande varefter regionfullmäktige genomför valet.

 •   11

  Kurser/konferenser

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.