Hoppa över navigering
 • § 13

  Val av justerare

 • § 14

  Fastställande av dagordning

 • § 15

  Anmälningar för kännedom

 • § 16

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Hjälpmedel SAM 

  Ulf Persson, förvaltningschef, föredrar om vad som har hänt i lokalfrågan från förra året samt vad som är på gång.

   

  Monica Edin, controller, föredrar om sitt uppdrag samt redovisar det ekonomiska resultatet och prognosen framåt. 

   

  b) Ledningsgruppen

  Cecilia Ivarsson, enhetschef, föredrar om konsultteamets uppdrag (upphandling, utbildning, rådgivning och utprovning), samt butikernas verksamhet.

   

  Per Norberg, teknisk chef, föredrar om den tekniska servicen på Hjälpmedel SAM. 

   

  Anders Löfgren, logistikchef, föredrar om logistikuppdraget. 

   

  Michael Hjertberg, handläggare och samordnare, föredrar om upphandlingsprocessen av hjälpmedel som sker tillsammans med Dalarna, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län, (7-klövern).

   

  c) Hjälpmedelssamordnaren

  Magnus Dahl, samordnare sakkunnig, föredrar om sitt uppdrag och organisationen samt redovisar bland annat om förslag på förändrad organisation.  

 • Hjälpmedelsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2023.

 • Ulf Persson, förvaltningschef, redovisar uppföljning av internkontrollplan från januari-mars 2023. 

 • Ulf Persson, förvaltningschef, återrapporterar om Västra Götalands arbete med digitala hjälpmedel där regionen tillsammans med kommunerna i länet samarbetar kring ett gemensamt sortiment av digitala hjälpmedel.  

 •  

  Hjälpmedelsriksdagen

  Datum: 23 maj

  Plats: digitalt 

  Anmälan: Anmälan till Hjälpmedelsriksdagen 23 maj 2023, i Göteborg (hjalpmedelsriksdagen.se)

 • I och med avsaknad av ett formellt beslut om nämndens namnbyte fattar nämnden beslut om godkännande av det nya namnet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.