Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Hjälpmedelssamordnaren (Magnus Dahl) 

   

  b) Hjälpmedel SAM (Ulf Persson) 

   

 •   6

  Information om det politiska arbetet i gemensam nämnd

 • Redovisning av medelsförvaltning för perioden januari – december 2022 har upprättats.

 •   8

  Internkontrollplan 2022, uppföljning

 •   9

  Internkontrollplan 2023

 • I reglementet för gemensamma nämnden 8 § anges följande:

   

  ”Regionfullmäktige utser ordförande och vice ordförande, varav ordförande ska nomineras från regionen och vice ordförande från kommunerna.”

   

  Regionfullmäktige valde ordförande vid sammanträdet den 22 november 2022. Praxis har varit att gemensamma nämnden nominerar en av kommunernas ledamöter till vice ordförande varefter regionfullmäktige genomför valet.

 •   11

  Nära vård och välfärdsteknik, information/diskussion

 • Hjälpmedelsriksdagen, 23 maj

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.