Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   4

  Delgivningar

 •  

  a) Hjälpmedel SAM

   

  b) Hjälpmedelsrådet och Sortimentrådet

   

  c) FoU Välfärd

 •   6

  Verksamhetsplan 2021 - INFORMATION

 • Redovisning av medelsförvaltningen för perioden januari – december 2020 har upprättats. Resultatet uppgår till 1,4 mnkr.  I enlighet med samverkansavtalet med medlemmarna i gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM ska överskottet fördelas i förhållande till fakturerade hyror till respektive medlem. Förslag till fördelning bifogas handlingarna till dagens sammanträde.

 •  

  Med anledning av Coronapandemin har tidplanen för budgetarbetet för budget

  2022 och ekonomisk plan 2023 - 2024 beslutats enligt följande:

  28-29/9 Nämnder (HSN, KKN, HN), information

  23-24/9 Gemensamma nämnderna, beslut

  20-21/10 Nämnder (HSN, KKN, HN), beslut

  3/11 Regionstyrelsen, beslut

  23/11 Regionfullmäktige

  7/12 Nämnder (HSN, KKN, HN), beslut ramfördelning (Nytt sammanträde!)

  8/12 Regionstyrelsen, ramfördelning

  9/12 Gemensamma nämnden FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM, ev ramfördelning

  10/12 Företagshälsovårdsnämnden, ev ramfördelning

   

 •   9

  Uppföljning av internkontrollplan 2021 - INFORMATION

 •  

  a) Information från doktoranden Andreas Örnehag, Sandviken

  b) Övrigt

 •  

  Länk till SKR-seminarium om välfärdteknik.

   

  https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/inforandeavvalfardsteknikinomaldreomsorgensexmodellkommunerberattar.35516.html

 •   12

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.