Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Gemensamma nämnden delges bifogade handlingar för kännedom.

  1. RS-beslut § 154 angående God ekonomisk hushållning.

  2. RS-beslut § 177 om redovisning av medelsförvaltning 2020.

 •  

  a) FoU Välfärd

   

  b) Hjälpmedel SAM

   

  c) Revisionsmöte den 25 oktober 2019

 •  

  Aktuell information inom området!

 •  

  Rapport från möte om bildande av hjälpmedelsråd och sortimentsråd mm.

 • Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM har vid ett flertal tillfällen diskuterat hjälpmedelsleveranserna i länet, dels med utgångspunkt från samverkansavtalet men även med utgångspunkt från översyn av hjälpmedelsverksamheten som gjordes 2018.

  Kommunerna samt hälso- och sjukvården i norra Hälsingland har haft ett starkt önskemål om tätare leveranser av hjälpmedel.

  Nämnden har mot denna bakgrund uppdragit till förvaltningen att utreda förutsättningarna för en utökad leveransfrekvens utan ökad kostnad för medlemmarna (Region Gävleborg och kommunerna).

  Förvaltningen har genomfört utredningen och bedömer att utökningen av leveranserna är genomförbar utan ökade kostnader genom att de förhöjda transportkostnaderna uppvägs av minskade kostnader i hanteringen av hjälpmedel som t.ex. färre akutleveranser, minskade nyinköp av hjälpmedel och möjlighet till tidigare utskrivning av sjukhuspatienter.

 •  

  Dataskyddsombudet Lisa Knutsson-Fröjd besöker nämnden.

 •  

  Nästa sammanträde med nämnden äger rum den 31 januari 2020 hos FoU Välfärd,

  Gävle sjukhus.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.