Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 • a) Hjälpmedel SAM (Ulf Persson)

   

  b) Hjälpmedelssamordnaren (Magnus Dahl) 

   

  c) Ekonomi (Monica Edin) 

 •   6

  Årsplan och budget 2024 samt ekonomisk plan 2025-2026

 •   7

  Nära vård och välfärdsteknik, information/diskussion

 • Återrapportering av Hjälpmedelsriksdagen från den 23 maj. 

 • § 23

  Val av justerare

 • § 24

  Fastställande av dagordning

 • § 25

  Anmälningar för kännedom

 • Inga delegeringsbeslut till dagens sammanträde. 

 • a) Hjälpmedel SAM

  Ulf Persson, förvaltningschef, föredrar om lokalfrågan i Gävle och Bollnäs, det nya verksamhetssystemet samt medarbetarnöjdheten. 

   

  b) Hjälpmedelssamordnaren 

  Magnus Dahl, samordnare, föredrar om den förändrade organisationen av sortimentsrådet, utvärdering av den akuta arbetsordern efter en månad i drift samt samverkan mellan kommunikation och datorhjälpmedel i Gävleborgs län (KOM-x), skola och Hjälpmedel SAM.  

   

  c) Ekonomi 

  Monica Edin, controller, föredrar om ekonomin för de fem senaste månaderna. 

 • Ordförande kommer att tillsammans med vice ordförande, Robert Sten (S), arbeta fram en text som ska presenteras för nämnden till nästa sammanträde den 28 september 2023. Efter presentationen ges nämnden möjlighet att bidra med sina synpunkter genom grupparbete. Beslut fattas vid samma tillfälle. 

 • Robert Sten (S) föredrar om välfärdsteknologi, dess användningsområden och framtida utmaningar. 

   

  Ledamöter i nämnden kommer att lyfta frågan på beredning i den politiska ledningsgruppen Nätverk Välfärd. 

 • Återrapportering av Hjälpmedelsriksdagen från den 23 maj. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.