Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  a) Presentation av hjälpmedelssamordnaren Erik Onelius.

   

  b) Lägesrapport Hjälpmedel SAM

   

  c) Rapport revisionsmöte den 30 oktober 2020

 • I samverkansavtalet för gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM anges att hjälpmedelsråd och sortimentsråd ska inrättas:

  ”10 § Samverkan

  För att nå framgång i en gemensam hantering av hjälpmedel är samverkan mellan parterna viktig. Det ska därför finnas ett hjälpmedelsråd och ett sortimentsråd eller motsvarande. Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor. Sortimentsrådet har i uppdrag att arbeta för att skapa ett hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

  Det uppdras till den gemensamma nämnden att säkerställa att hjälpmedelsråd och sortimentsråd eller motsvarande inrättas samt närmare utforma uppdrag för och representation i dessa.”

  Ett förslag till organisation har utarbetats och remitterats till Funktionsrätt Gävleborg för synpunkter. Remissyttrandet bifogas.

  Inrättandet av hjälpmedelsråd är en uppgift för gemensamma nämndens medlemmar (kommunerna och Region Gävleborg).

  Sortimentsråd bör inrättas inom Hjälpmedel SAM med beaktande av medverkan från brukarorganisationer.

 • Förvaltningen har upprättat en internkontrollplan för 2021.

 •   6

  Välfärdsteknik, information/diskussion

 •   7

  Lägesrapport FoU Välfärd

 •   8

  Kurser och konferenser

 •   9

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.