Hoppa över navigering
 • § 1

  Öppnande och upprop

 • § 2

  Val av justerare

 • § 3

  Fastställande av dagordningen

 • § 4

  Anmälningar för kännedom

 • Demokratiberedningen har lämnat sin verksamhetsberättelse för 2023.

 • Demokratiberedningen diskuterar eventuell medborgardialog gällande framtidens sjukvård. Mer information presenteras på demokratiberedningens nästa sammanträde. 

 • Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

  Datum: 23 april 2024

  Plats: Digitalt

  Länk: Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor  | SKR

   

  Demokratidagen 2024

  Datum: 9 april 2024

  Plats: Stockholm, Hotel Clarion Sign

  Länk: Demokratidagen 2024 | SKR

   

  Ordförande återkommer hur deltagande av Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor ska gå till då mötet infaller samma dag som regionfullmäktiges sammanträde. 

 • Demokratiberedningen behöver ändra datum för sammanträdet den 15 maj 2024 till den 7 maj 2024 för att hinna ta del av eftersändningen av Demokratidagen 2024 under sammanträdet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.