Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Helena Englund kommer och informerar kring digitalt utanförskap.

 • Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2021.

 •   6

  Demokratiberedningens arbete med medborgardialog

 •   7

  Inför valet - vikten att förmedla regionens uppdrag/ansvar

 • Inbjudan har kommit till SKR´s Demokratidag den 28 april 2022, kl 9 - 16. Demokratidagen sker digitalt och de som önskar delta är välkommen till Regionkontoret i Gävle, lokal Lodjuret.

   

  För mer information kring innehåll se följande länk eller SKR´s hemsida: Demokratidagen 2022 | SKR

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Nästa sammanträde

 • § 1

  Val av justerare och justeringstid

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Helena Englund informerar kring digitalt utanförskap.

   

  Hon informerar även om den "digitala mötesplatsen", en hjälpfunktion på volontärbasis som fortfarande fyller ett tomrum, se nedan länk. Då många är oroliga för IT-säkerhet så bjuder digitala mötesplatsen in till ett gratisseminarium den 5 april 2022 om just IT-säkerheten.

   

  Digitala Mötesplatsen – Digitala temamöten som rör digitalt utanförskap, vård och samhällsfrågor. (digitalamotesplatsen.se)

   

 • Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2021.

 • Region Gävleborg är nu anmälda till Sverige Kommuner och Regioners projekt kring medborgarförslag för regioner, enligt beslut 11 november 2021.

   

  Nästa steg är att utse en projektledare, presidiet får i uppdrag att stämma av med SKR kring detta. Återrapportering vid nästa sammanträde. 

 • Diskussion kring presidiets förslag om en helt opolitisk/neutral annons, skrivelse, kampanj m.m. som beskriver regionens övergripande uppdrag och varför det är viktigt att rösta i regionvalet.

   

  Förslaget tas emot väl och presidiet får i uppdrag att tillsammans med regionens kommunikationsavdelning jobba vidare med frågan och presentera ett förslag vid nästa sammanträde. 

 • Inbjudan har kommit till Sveriges Kommuner och Regioners Demokratidag den 28 april 2022, kl 9 - 16. Det är en digital konferens och de som önskar delta är välkomna till Regionkontoret i Gävle, lokal Lodjuret.

   

  Anmäl deltagande senast 22 april till Ulrika då det bjuds på för- och eftermiddagsfika.

   

  För mer information kring innehåll se bifogad inbjudan eller följande länk Demokratidagen 2022 | SKR

 •  

  • Solidaritet för Ukraina:
   • Kenneth Nilshem informerar om att det kommer att visas någon form av solidaritet för Ukraina vid fullmäktiges sammanträde i mars. Frågan kommer att diskuteras vid gruppledarträffen den 10 mars 2022. 
   • För kännedom så flaggar regionkontoret med Ukrainas flagga och det jobbas i regionen med att skicka sjukvårdsmaterial mm till Ukraina.
   • Det är regionstyrelsens ansvar att skydda demokratin vid ett ev. sämre läge i världen.
 • § 10

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.