Hoppa över navigering
 • § 18

  Val av justerare och justeringstid

 • § 19

  Fastställande av dagordningen

 • § 20

  Anmälan av delgivningar

 • Vid demokratiberedningens sammanträde 2021-05-20 informerade Region Gävleborgs säkerhetsavdelning om det direktiv som tagits fram kring hat, hot och våld mot förtroendevalda. 

  Direktivet har därefter genomgått mindre revideringar och nu finns ett färdigt förslag att överlämna till regionfullmäktige för fastställande.

 • Maria Sundman, strateg på folkhälsa och hållbarhet, och Lina Hedman, utredare på samhällsmedicin informerar om delar av jämlikhetsutredningen.

  Dagens information är med särskild inriktning på frågor som rör bl.a. inflytande, medinflytande, demokrati och dialog. 

   

  • Den övergripande slutsatsen av utredningen är att ojämlikheterna ökar!

  Ojämlika möjligheter ger ojämlika effekter. Till viss del är det de ojämlika effekterna som beskrivs i rapporten. 

  I fokus finns de jämlika möjligheterna och för att kunna skapa jämlika möjligheter behövs kontroll över olika gruppers olika förutsättningar och hur vi på bästa sätt kan möta dessa. 

   

   

  Region Gävleborg bjuder in till en digital konferens den 17 november 2021, kl 13.00 - 17.00 då resultatet av jämlikhetsutredningen presenteras, se nedan länk.

  Konferens 2021 - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

  Anmälan görs av var och en men meddela Ulrika om du deltar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut men inte arvode. 

   

  Maria och Linas bilder bifogas protokollet.

 • Den planerade inspirationsdagen för arbetsgruppen i slutet av augusti har tyvärr blivit framflyttad och bokning av nytt datum pågår. 

  Arbetsgruppen återkommer med mer information vid nästa sammanträde. 

 • Sveriges Kommuner och Regioner har två nätverk för att utveckla medborgardialog, ett för förtroendevalda och ett för tjänstepersoner - Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt.

   

  Nu är det dags att återigen anmäla representanter till nätverket för förtroendevalda. Tidigare har Region Gävleborg representeras av Gunbritt Wallström (V) och AnnCharlotte Granath (M).

   

   

  Gunbritt informerar kort från senaste nätverksträffen. 

  Temat för träffen var "Demokrati - en tillits- och värderingsfråga med utrymme för det oberäkneliga" där bl.a. Bi Puranen, docent vid Institutet för Framtidsstudier, och generalsekreterare för World Values Survey föreläste och Knivsta Kommun informerade om deras arbete med medborgarpanel och medborgarråd.

   

  Gunbritts sammanfattning av dagen:

  • Tror vi på metoden medborgardialog som sådan? 
  • Det måste fastställas innan en medborgardialog drar igång vad som kan påverkas och vem som påverkas.
  • Förutsättningen för att lyckas är att det finns resurser och budget samt acceptans i hela förvaltningsorganisationen. 

   

  Kontakt kommer att tas med Knivsta Kommun så demokratiberedningen förhoppningsvis kan ta del av deras erfarenhet samt få lite inspiration och tips. 

 • Ingen hade möjlighet att delta på SKR´s webbinar den 27 maj 2021.

   

  Inbjudan har kommit till Statistiska Centralbyråns digitala Demokratidag den 1 oktober 2021, kl 10 - 12, se bifogad inbjudan. 

  Anmälan görs av var och en men meddela Ulrika om du deltar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut men inte arvode. 

   

  Länk till anmälan: Demokratidagen 2021 – 100 år av demokratistatistik! (scb.se)

 • § 26

  Sammanträdesdagar 2022 för demokratiberedningen

 • Nästa sammanträde är 11 november, kl 9.15 - 12.00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.