Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och justeringstid

 •   2

  Anmälningar av delgivningar

 • Information om erfarenheter från medborgardialoger - en presentation för Region Gävleborgs Demokratiberedning den 11 november 2021.

   

  Syfte: Undersöka möjligheterna och ev. förbereda för en medborgardialog 2022.

   

  Inriktning: Stärka samhällsengagemanget i "svaga områden" när det gäller livsvillkor, bland annat valdeltagande, delaktighet i utvecklings av bostadsområdet, föreningsdeltagande, integration/samspel mm. 

   

  Program den 11 november 2021:

  Kl 9.00 - Inledning av ordförande Jan Lahenkorva.

  Kl 9.10 - Nils Munthe, SKR, om medborgardialog som arbetsverktyg. Även information kring ev. deltagande i pilot kring regioners medborgardialog.

  Kl. 10.10 - Lennart Lundberg, Christer Johansson och Hanne NattochDag, Knivsta Kommun, kring deras erfarenheter/arbete med medborgarråd/medborgardialog.

  Kl 11.10 - Mikael Boström, Region Norrbotten, om deras erfarenheter fån medborgardialoger.

  Kl 12.00 - Reflexioner, summering - hur går vi vidare?

  Kl 12.30 ca - Avslutning.

   

  Tidigare aktiviteter: 

  • Medborgardialog om kultur och turism genomfördes 2017
  • Utbildningsdag med Martin Sande, Dialogues, den 5 mars 2020
  • Medverkan från förtroendevalda och tjänstepersoner i SKR:s nätverk om medborgardialog
 • Nästa sammanträde är 3 mars 2022, kl 9.15 - 12.00.

 • § 28

  Val av justerare och justeringstid

 • § 29

  Anmälningar av delgivningar

 • Ordförande Jan Lahenkorva inleder med en kortfattad beskrivning av syftet med denna inspirationsdag.

   

  Nils Munthe, Sveriges Kommuner och Regioner, informerar om medborgardialog som arbetsverktyg samt om deras nya pilotprojekt - "coachning" för regioner för att stötta deras arbete med medborgardialog.

  www.dialogguiden.se

   

  Lennart Lundberg, Christer Johansson och Hanne Natt och Dag, Knivsta Kommun, informerar kring deras erfarenheter och arbete med medborgarråd och medborgardialog.

   

  Mikael Boström, Region Norrbotten, informerar om deras långa erfarenhet från arbetet med medborgardialoger.

  www.norrbotten.se/beredningarna

 • Sveriges Kommuner och Regioner har två nätverk för att utveckla medborgardialog, ett för
  förtroendevalda och ett för tjänstepersoner - Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt.

   

  Tidigare har Region Gävleborg representeras av Gunbritt Wallström (V) och AnnCharlotte Granath (M) i nätverket för förtroendevalda. I nätverket för tjänstepersoner har Mats Fransson och Ulrika Weglin representerat regionen. 

 • Nästa sammanträde är 3 mars 2022, kl 9.15 - 12.00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.