Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 • Regionfullmäktiges beslut vid sammanträdet 2019-10-30, § 213 - Fyllnadsval av ledamot i Demokratiberedningen efter Lana Molberg (SVG).

   

  - Håkan Krantz (SVG) är vald till ny ledamot i Demokratiberedningen.

 • Reflektioner från regionens demokratidag, 21 november 2019.

 • I nätverket för förtroendevalda representerar Ann-Charlotte Granath (M) och Gunnbritt Wallström (V) region Gävleborg och i nätverket för tjänstepersoner är Mats Fransson och Ulrika Weglin som representanter för regionen.

   

  Både nätverket för förtroendevalda och för tjänstepersoner har haft träffar i november 2019.

  Deltagarna informerar demokratiberedningen om vad som diskuterades.

   

   

 • Vid Demokratiberedningens förra sammanträde fördes diskusison kring gällande verksamhetsplans tre verksamhetsdelar och nedan beslutades.

  1. Uppdrag och reglemente:

      Diskussion kring demokratiberedningens uppdrag och reglemente får fortsätta 

      vid senare sammanträde.

   

  2. Medborgardialog:

      Sammanträdet 4 december 2019 blir en heldag med både sammanträde och

      utbildning/information i ämnet medborgardialog.

   

  3. Region Gävleborgs hemsida: 

      a. Maria Hagström (MP) får i uppdrag att inventera hemsidan inför nästa sammanträde.

      b. Alla i demokratiberedningen får i uppdrag att läsa igenom dokumentet

         "Principer, metoder och processbeskrivning för medborgardialog i Region Gävleborg"

          och fundera på hur man kan använda hemsidan för medborgardialog.  

   

 • Den 11 oktober 2019 hade vi Länspresidieträff i Hudiksvall och 9 kommuner deltog.

   

  På dagordningen fanns bl.a. nedan punkter:

  - Diskussion om sammanträdesfrågor (interpellationer, ledamöternas allmänna

     frågestund/enkla frågor, allmänhetens frågestund mm) och säkerhetsfrågor mm.

   

  - Information från Hudiksvalls kommun om deras biblioteks- och demokratibuss och

     om utvecklingen av Hudiksvall "Havsläge Hudik".

   

  - Önskan framkom om en gemensam dag tillsammans med SKL för att få

     vägledning/information kring samarbetet med revisionen. Många kommuner

     upplever att samarbetet mellan presidiet och revisionen kan bli bättre och mer

     givande än det är idag.

   

 • Aktuella inbjudningar......

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.