Hoppa över navigering
 •   1

  Öppnande och upprop

 •   2

  Val av justerare och justeringstid

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 • Nedan ärenden är beslutade i regionfullmäktige:

  • Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2021
  • Reglemente för demokratiberedningen
 •   5

  Uppföljning - Inför valet - vikten att förmedla regionens uppdrag/ansvar

 •   6

  Sammanträdesdagar 2023 för demokratiberedningen

 • Kort återrapportering.

  Gävleborgsvariant på Norrbottens arbetssätt?

 • Internationella funktionshindersdagen 2022 (Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet)

  Tid: 30 november och 1 december (olika innehåll båda dagarna)
  Plats: Konferensen sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i förväg
  Anmälan: anmälan är kostnadsfri och öppen för alla. Anmälan görs via Länsstyrelsens webbplats.

  Ingen ersättning utgår från regionen vid deltagande. 

  • Medskick till den nya mandatperiodens demokratiberedning?
  • Prioriterade frågor för demokratiberedningen 2023?
 •   10

  Nästa sammanträde

 • § 19

  Öppnande och upprop

 • § 20

  Val av justerare och justeringstid

 • § 21

  Fastställande av dagordningen

 • Nedan ärenden är beslutade i regionfullmäktige:

  • Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2021
  • Reglemente för demokratiberedningen
 • Malin Ålander från kommunikationsavdelningen medverkar och informerar om den kampanj som demokratiberedningen initierade inför valet. Kampanjen gick under namnet "Det glömda valet och avsikten var att informera om de frågor och ansvarsområden som vilar på den regionala nivån och därmed öka intresset och valdeltagandet i detta val.

  Kampanjen har bedrivits i sociala medier och genom annonser i tidningar samt pressmeddelande.

  Av rapporten framgår bland annat att kampanjen nått drygt 70 000 personer i sociala media och genom tidningsannonser. Responsen har varit sämre än väntat.

  Resultatet av kampanjen har dock givit underlag för ett antal reflexioner över genomförandet, bland annat fler kommentarer i sociala media än väntat och fler unga än väntat har deltagit, dessvärre har räckvidden varit låg på grund av det svaga engagemanget för ämnet.

  Ett pressmeddelande skickades ut inför valet, men resulterade endast i en ledare.

  Trots det svaga resultatet i kampanjen har demokratiberedningen för avsikt att fortsätta att driva frågan om intresse för den regionala verksamheten och deltagandet i det regionala valet under den kommande mandatperioden inför valet 2026.

 • § 24

  Sammanträdesdagar 2023 för demokratiberedningen

 • Mats Fransson ger en kort återrapportering av det pågående arbetet med att utveckla verktygen för genomförande av medborgardialoger i regionens regi.

  Arbetet genomförs i samarbetet med SKR och kommer att presenteras för demokratiberedningen vid nästa sammanträde den 30 november 2022.

 • Internationella funktionshindersdagen 2022 (Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet)

  Tid: 30 november och 1 december (olika innehåll båda dagarna)
  Plats: Konferensen sänds digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar i förväg
  Anmälan: anmälan är kostnadsfri och öppen för alla. Anmälan görs via Länsstyrelsens webbplats.

  Ingen ersättning utgår från regionen vid deltagande. 

 • ?Vid nästa sammanträde kommer frågan om demokratiberedningens verksamhet utifrån nedanstående frågeställningar att tas upp:

  • Medskick till den nya mandatperiodens demokratiberedning?
  • Prioriterade frågor för demokratiberedningen 2023?
 • § 28

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.