Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •  

  1. Regionfullmäktiges beslut § 134 - Fyllnadsval av ledamot i demokratiberedningen

      efter Jan-Eric Andersson (KD).

   

  2. Regionfullmäktiges beslut § 138 - Fyllnadsval av ledamot i demokratiberedningen

      efter Kristoffer Hansson (MP).


   

 •  

  Demokratiberedningen antog vid sammanträdet den 18 mars 2019

  en verksamhetsplan för mandatperioden 2019 - 2022.

  I verksamhetsplanen ingår följande verksamhetsdelar:

  a) Demokratiberedningens roll och förslag till reglemente för

  demokratiberedningen m.m.

  b) Medborgardialog

  c) Region Gävleborgs hemsida

 •  

  Demokratiberedningen beslutade 2019-03-18 att

  1. Inbjudan skickas ut till ledamöter och ersättare för möjlighet att

  anmäla intresse till nätverket.

  2. Demokratiberedningens presidium beslutar de två personer som ska

  representera Region Gävleborg.

  3. Intresseanmälan ska inkomma senast 27 mars 2019 till nämndsekreteraren.

   

  Gunbritt Wallström (V) och Ann-Charlotte Granath (M) har anmälts till SKL som deltagare.

 •  

  Regionfullmäktige arrangerade i november 2017 en demokratidag för

  regionfullmäktiges ledamöter och ersättare.

  En ny demokratidag planeras till den 21 november 2019 (andra dagen på

  regionfullmäktiges sammanträde) enligt bifogat utkast till program.

  I samband med länspresidieträffen i april anmälde företrädarna för

  kommunernas fullmäktigepresidier intresse av att få delta, vilket tagits

  med i förberedelserna på så sätt att varje kommun erbjuds

  5 deltagare i demokratidagen.

 •  

  a) Studieresa till Region Västernorrland, rapport

   

  b) Länspresidieträff 11 oktober 2019 i Hudiksvall, rapport

   

  c) Digitalt utanförskap, temamöte för demokratiberedningen?

 •  

  Följande inbjudningar till kurser och konferenser har kommit in:

  1. SCB:s Demokratidag den 27 september 2019 i Stockholm

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.