Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälan om delgivningar 2020

 •   4

  Reglemente för demokratiberedningen

 • 1. Fortsatt arbetet med att ta fram en handlingsplan kring fortsatt arbete med

      medborgardialog inom området

      digitalt utanförskap/utanförskap/valdeltagande/jämlikhetsutredningen.

   

  2. Medskick från demokratiberedningen av vikten att belysa medborgarperspektivet

      vid regionens utvärdering av pandemin.

 • Genomgång av Maria Hagströms förbättringsförslag.

   

 •   7

  Sammanträdesdagar 2021

 • Deltagande från ledamöter/ersättare i demokratiberedningen vid nedan webbinarium:

   

  1. SKR´s webbinarium 6 oktober 2020

      - Kenneth Nilshem

   

  2. SCB´s demokratidag 9 oktober 2020

      - Kenneth Nilshem

   

  3. SKR´s webbinarium den 11 november 2020

      - Jan Lahenkorva

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Nästa sammanträde

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.