Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Regionfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 21 april 2020:

   

  - § 68 - Revisionsberättelse 2019

   

  - § 81 - Fyllnadsval av ledamot i demokratiberedningen efter Magdalena Fagerhov (KD)

  Ny ledamot är Peter Åkerström (KD).

   

  - § 82 - Fyllnadsval av ersättare i demokratiberedningen efter Martina Kyngäs (KD)

  Ny ersättare är Magdalena Fagerhov (KD)

   

  Beslut skulle ha tagits kring demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2019 men det ärendet bordlades.

 • 1. Uppdrag och reglemente:

  Demokratiberedningens ledamöter och ersättare fick i uppdrag vid sammanträdet i mars 2020 att läsa igenom de 4 bifogade förslagen på reglementen från andra regioner.

   

  2. Medborgardialog:

  Dialog/tankar/utvärdering från Martin Sandes utbildning.

   

  3. Region Gävleborgs hemsida:

  Maria Hagström redogör för sin inventering av hemsidan (enligt uppdrag vid sammanträdet i september 2019).

 • - Regionfullmäktiges arbete under coronapandemin.

  - Länspresidieträffen i Gävle den 8 maj 2020 flyttas fram till 2 oktober 2020.

 • 1. Webbinarium via SKR den 10 juni 2020, kl 14.00, om samverkan som kan stärka

      det förebyggande arbetet hot och hat - politisk styrning:

   

  I webbinariet handlar samtalet den 10 juni om hur samverkan mellan olika perspektiv kan stärka varandra. För att kunna påverka utvecklingen i det   demokratiska samtalet behöver vi samverka i olika processer och ur olika perspektiv, med målet att stärka det förebyggande arbetet och undvika att spänning och konflikt uppstår.

   

  2. Webbinarium via SKR den 9 september 2020, kl 9.00, om det demokratiska samtalet:

   

  Vi möter Carl Heath, ordförande för nationell satsning på medie- och informationskunnighet, och kommunikationsstrateg Camilla Kullander från Karlstad. De berättar bland annat om arbetet med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.

   

  3. SKR´s Demokratidag den 21 april 2020 ställdes in p.g.a. Covid-19.

   

  4. Seminariet om digital delaktighet den 27 mars 2020 ställdes in p.g.a. Covid-19.

 •   7

  Nästa sammanträde

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.