Hoppa över navigering
 •   1

  Öppnande och upprop

 •   2

  Val av justerare och justeringstid

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Verksamhetsplanering

 • Demokratiberedningen ska inför varje nytt kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

   

 •   6

  Kurser och konferenser 2023

 • Information från kommunikationsenheten om vad som gjordes kopplat till valet 2022 och lärdomar därifrån.

 •   8

  Valdeltagande, valet 2022

 • Nästa sammanträde är den 23 november 2023.

 • § 17

  Öppnande och upprop

 • § 18

  Val av justerare

 • § 19

  Fastställande av dagordningen

 • § 20

  Anmälningar för kännedom

 • Carl Smiding, enhetschef, redovisar valdeltagandet i regionen från valet 2022.

 • Carl Smiding, enhetschef på kanslienheten, redovisar kommunikationsarbetet kopplat till valet 2022 och vilka slutsatser som har tagits. 

 • § 23

  Verksamhetsplanering

 • Demokratiberedningen ska inför varje nytt kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

   

 • Inga aktuella kurser och konferenser till dagens sammanträde.

 • Nästa sammanträde är den 23 november 2023.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.