Hoppa över navigering
 • Öppnande och upprop tillsammans med en personlig presentation, namn, bor, samt uppdrag och även berättar vad demokrati är för just dig, vilka förväntningar du har genom ditt uppdrag här i demokratiberedningen.

   

 •   2

  Val av justerare och justeringstid

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Utbildning/information

 •  

  För kännedom så beslutade regionfullmäktige vid sammanträdet 31 maj 2022 om ett nytt reglemente för demokratiberedningen. 

  Reglementet finns på regionens hemsida men bifogas även kallelsen och protokollet.

 • Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2022.

   

  Information om arbetet bakåt i demokratiberedningen. 

   

 •   7

  Verksamhetsplanering för mandatperioden

 • SKR Demokratidag (arvode, vilka får åka, anmälan)

 •  

  Nästa sammanträde är den 17 maj 2023, kl 9.15 - 12.00.

 • Öppnande och upprop samt presentationsrunda av de närvarande.

   

 • § 2

  Val av justerare och justeringstid

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • Utgår och flyttas fram till nästkommande sammanträde.

 •  

  För kännedom så beslutade regionfullmäktige vid sammanträdet 31 maj 2022 om ett nytt reglemente för demokratiberedningen. 

  Reglementet finns på regionens hemsida men bifogas även i kallelsen och protokollet.

 • Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2022.

   

  Information om arbetet bakåt i demokratiberedningen. 

   

 • Ulrika Weglin redovisar om förra mandatperiodens verksamhetsplanering och dess fokusområden: uppdrag och reglemente, medborgardialog, Region Gävleborgs hemsida samt direktivet hat, hot och våld mot förtroendevalda. Vidare lyftes beredningens arbete upp med annonskampanjen inför valet 2022 och dess resultat.

   

  Beredningen diskuterade utifrån det tidigare arbetet och hur det ska se ut framöver, bland annat gällande arbetet med att öka valdeltagandet i regionen. 

 • SKR Demokratidag 

  Tid: 19 april 2023, klockan 10.00-16.00

  Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm

  Anmälan: Demokratidagen 2023 | SKR

  En per parti, i första hand ordinarie ledamot, erbjuds att delta på SKR:s demokratidag den 19 april 2023. Ledamöterna ansvarar själv för anmälan. Ersättning utgår för resa, logi och förlorad arbetsinkomst. Även arvode utbetalas.

 •  

  Nästa sammanträde är den 17 maj 2023, kl 9.15 - 12.00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.