Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Anmälan av delgivningar 2019

 • Under hösten 2017 genomförde en proportionellt sammansatt kommitté en översyn av den politiska organisationen i Region Gävleborg tillika Regionfullmäktiges arbetsordning, inklusive bestämmelser om demokratiberedningen. 


  Regionfullmäktige beslutade 2018-04-26 §84 att anta föreslagna ändringar i "Arbetsordning för regionfullmäktige" och att de började gälla 2019-01-01.

 •  

  Utbytesträff med Region Västernorrland


  14 maj 2018 genomfördes en utbytesträff med Region Västernorrlands Demokratiberedning i Gävle. Utbyte av idéer och erfarenheter stod på programmet och önskemål om fortsatta utbytesdiskussioner framfördes.


  Region Västernorrlands Demokratiberedning avslutades emellertid vid mandatperiodskiftet och dess arbete och ansvar har övertagits av Presidiekonferensen. Förslag på datum för Region Gävleborgs Demokratiberednings besök i Härnösand är planerat till 3 september.

 • Medborgardialogen genomfördes mellan mitten av oktober till sista december 2017. Politiker tjänstgörande i demokratiberedningen har vid olika sammanhang träffat invånare och samtalet om kultur och besöksnäring. Medborgardialogen genomfördes i form av fysiska möten, men för att bereda möjlighet att inkludera fler fanns även medborgardialogen tillgänglig digitalt.

  Vid Regionfullmäktige 2018-11-28 (§236) beslutades att överlämna resultatet av medborgardialogerna 2017 till Hållbarhetsnämnden samt Kultur- och kompetensnämnden för lämpliga åtgärder med återrapport till Regionfullmäktige vid junisammanträdet 2019.

 •   6

  Rapport från SKL:s Demokratidag 2019

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.