Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Sammanträdedagar 2019

 •   3

  Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2018


 • Särskilda debatter i Regionfullmäktige (RF)


  Vid Gruppledarträffen 2019-01-28 §5 diskuterades intresset för debatter i särskilda frågor vid RF sammanträden. En idé som framkom handlade om Region Gävleborgs digitalisering och dess möjligheter för medborgare, men även det utanförskap som fortfarande finns inom området.

 • Sverige Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder förtroendevalda i kommuner och regioner att delta i närverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användingen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Medborgardialog används som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster för att skapa en effektivare verksamhet samt för att uppnå en demokratisk och social hållbarhet.


  Varje kommun och region har möjlighet att delta med två personer.

  • Inbjudan till SKL:s Demokratidag 2019

  • Utbytesträff med Region Västernorrland

  • Seminarium - Demokrati och mångfald

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.