• a) Kultur Gävleborg
  - Särskild utlysning till kulturskapare

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens
   

  c) Folkhögskolorna
   

  d) Förvaltningsstab

  - Tidplan för arbetet med årsplan och budget samt ekonomisk plan

 •   2

  Månadsrapport

 •   3

  Digital presentation av Arkiv Gävleborg

 •   4

  Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026

 •   5

  Förnyad prövning av avskiljande av elev - INFORMATION

 •   6

  Riksteatern Gävleborg, årsredovisning 2020 - INFORMATION och BESLUT

 •   7

  Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg, årsredoivisning 2020 - INFORMATION och BESLUT

 •   8

  Arkiv Gävleborg, årsredovisning 2020 - INFORMATION och BESLUT

 •   9

  Gävle Symfoniorkester, årsredovisning 2020 - INFORMATION och BESLUT

 •   10

  Stiftelsen Hälsinglands museum, årsredovisning 2020 - INFORMATION och BESLUT

 •   11

  Stiftelsen Folkteatern Gävleborg, årsredovisning 2020 - INFORMATION och BESLUT

 •   12

  Kurser och konferenser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.