• a) Kultur Gävleborg
  - Residensförstudie
  - Gestaltad livsmiljö
   

  b) Folkhögskolorna
  - Kvalitetsredovisning
   

  c) Förvaltningsstab
  - Medarbetarenkäten

 •   2

  Månadsrapport

 •   3

  Samverkansråd-BESLUT

 •   4

  Delegationsordning för Kultur- och kompetensnämnden-BESLUT

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) fattar årligen beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för beräkning av ersättning för utbildningar vid regioners folkhögskolor samt stiftelse- och rörelseskolor utanför det egna området. Under 2018 och 2019 ökade antalet folkhögskoleplatser med totalt 8 000 platser. Detta har inneburit stora ökningar av kostnaderna för regionerna. I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendationerna ingår från och med 2019 även ersättning för distanskurser. Med anledning av detta är rekommenderat schablonbelopp på samma nivå som 2019, det vill säga 400 kronor.

 •   6

  Kultursamverkansmodellen i Gävleborgs län 2021-BESLUT

 •   7

  Gävleborgsfond på Crowdculture-BESLUT

 • Nämnden behöver besluta om ett extra sammanträde den 7 december 2021 med anledning av Ramfördelning.

 •   9

  Kurser och konferenser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.