•   1

  Delgivningar

 • Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 11 november anmäls följande delegationsbeslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg

  1. Studieförbundet på Gefle Metal Festival-BEVILJAT 30.000 kr
   Sökt belopp 30.000 kr (D:nr KKN 2020/62)
    
  2. Författarcentrum-BEVILJAT 30.000 kr
   Sökt belopp 35.000 kr (D:nr KKN 2020/135)
    
  3. Talangutvecklingsstöd för filmen Se upp för Zombies-Emil Bro-BEVILJAT 20.000 kr
   Sökt belopp 30.000 kr (D:nr KKN 2020/235)
    
  4. Talangutvecklingsstöd för kortfilmen Hjärnspöke-Lucas Mass-BEVILJAT 15.000 kr
   Sökt belopp 15.000 kr (D:nr KKN 2020/225)

   

 • a) Kultur Gävleborg
  -Vårens särskilda utlysningar-Återkoppling
  b) Arbetsmarknad och kompetens

  c) Folkhögskolorna

  d) Förvaltningsstab

   

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 •   8

  Uppdragsöverenskommelse 2021 - Kultur Gävleborg-INFORMATION

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 •   11

  Uppdragsöverenskommelse Litteraturhuset Trampolin tidsbegränsat regionalt uppdrag 2020-2021-INFORMATION

 •   12

  Ansökan om utvecklingsbidrag 2020 - Filmstigen-INFORMATION

 •   13

  Ansökan om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet ”Världsarvet Hälsingegårdar, vårt kulturarv och omvärlden” (2021-2023)-INFORMATION

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma som distriktsorganisationer på regional nivå

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 •   16

  Avgifter för studerande vid regionens folkhögskolor 2021/2022-INFORMATION

 •   17

  Budgetramar 2021-INFORMATION

 •   18

  Förutsättningar för Kultur- och kompetensnämndens verksamhet 2020/2021 och framåt-INFORMATION

 •   19

  Kurser och konferenser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.