•   1

  Film - utdelning av kulturpriser 2020

 •  

  Förvaltningsstab

  - Information om organisationsförändring

   

  Arbetsmarknad och kompetens

   

  Kultur Gävleborg

  - Bokstart/små barns språkutveckling

   

  Folkhögskolorna

 •   3

  Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020

 •   4

  Internkontrollplan 2020 - uppföljning

 •   5

  Sammanträdesplan 2021

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till
  regional kulturverksamhet. 2020-08-24 beslutade Statens kulturråd att bevilja Region Gävleborg ytterligare 4 600 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna för regionala verksamheter med anledning av coronaviruset. Det statliga tillägget motsvarar ca 11 % av tidigare beslutade verksamhetsbidrag (42 826 000 kronor).

  I sin tur ska Region Gävleborg fördela dessa medel mellan kulturaktörerna med varaktigt regionalt uppdrag. De branscher som drabbats mest av corona-pandemin är scenkonst och i viss mån museiverksamhet. I förslaget har hänsyn tagits till detta.

 •   7

  Förutsättningar för kultur-och kompetensnämndens verksamhet 2020/2021 och framåt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.