•   1

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   2

  Särskilt bidrag till kulturföreningar som arrangerar kulturutbud 2020 i samband med Covid-19 - DELEGATIONSBESLUT

 •   3

  Redovisning av medelsförvaltning 2020

 •  

  Arbetsmarknad och kompetens

   

  Folkhögskolorna

   

  Kultur Gävleborg

  - Information om 2 rapporter (Carin Palmqvist-Isaksson)

  - Info om hur Kulturrådet tänker hantera krisstödet till samverkansmodellen ska kanske med till KKN?

  eller ärende m uppdrag att ge ett förslag till fördelning?

   

  Förvaltningsstab

 •   5

  Månadsrapport per 31 juli 2020

 •   6

  Bollnäs folkhögskolas ekonomi, åtgärdsförslag - INFORMATION

 •   7

  Avgifter för deltagande i Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) 2020/2021 - BESLUT

 • Föreningen PJDC Art Moves projekt syftar till att bygga upp PJDC forskningscenter kring koreografen Per Jonsson på Ljusdalsbygdens museum samt driva en dansverksamhet med residens och nyskapande konstnärliga projekt, i enlighet med den förstudie som genomfördes under 2019.

  Ambitionen är att:
  - bygga upp ett forskningscenter som baseras på ett unikt konstnärskap och att ha en verksamhet kring dans
  - verka som en resurs för dans i Gävleborgs län
  - skapa unika möten mellan olika konstformer
  - skapa nya plattformar för dans, konst och musikintresserade
  - skapa dialog om miljöfrågor med hjälp av konstnärliga uttryck.

 •   9

  Översyn av kultur- och kompetensnämndens bidragsregler

 •   10

  Förslag till process Regional kulturplan 2022 - 2025 - INFORMATION

 •   11

  Förslag till process Regional biblioteksplan 2022 - 2025 - INFORMATION

 •   12

  Extra sammanträde med kultur- och kompetensnämnden den 10 december 2020

 •   13

  Kurser och konferenser

 •   14

  Tema folkhögskolorna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.