Möte 2021-05-28

FHRGb
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Information från verksamhet

   

  • Forskarutbildning - HiG och CFGU (Barbara Undervill och Malin Vadélius, 45 min)
   "Hur en utveckling av kvalitativa interaktioner skulle kunna bidra till att uppnå ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete"
  • Ekonomisk rapport (Lena Marie Larsson (10 min)


  Information från förvaltningschef (30 min)

   

  • Statusrapport - Covid-19
  • Personal och medlemmar
 •   4

  Budget- och planeringsförutsättningar 2022-2024

 •   5

  Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.