Möte 2021-01-28

FHRGb
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Information från förvaltningschef

   

  • Information om Företagshälsovårdsnämnd och dess ansvarsområde (Ulrica Cavallin, 15 min)

  • x

  • x

   

  Information från verksamheten

   

  • Information om budgetprocess 2021 (Lena Marie Larsson, 5 min)

  • x

  • x

 •   5

  INFO/BESLUT - Redovisning av medelsförvaltning 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.