•  

  Information från förvaltning- och verksamhet
   

  • Genomgång av genomförd utbildning inom konflikthantering (45 min)

  • Verksamhetsplan 2020 - Företagshälsovårdsnämnden (30 min)

  • Verksamhetsinformation (15 min)

  • Statusrapport - Covid-19 (15 min)

  • Uppföljning  - Våld i nära relationer (15 min)

 •   2

  INFO/BESLUT - Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2020

 •   3

  INFO/BESLUT - Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023

 •   4

  INFO/BESLUT - Internkontrollplan 2020

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.