Möte 2020-04-07

FHRGb
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Meddelanden

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Delgivningar


 • Information från verksamheten

   


  •  

  Information från förvaltningschef

   

  •  

   

   

   

 •   6

  INFO/BESLUT - Redovisning av medelsförvaltning 2020

 •   7

  INFO/BESLUT - Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.