Möte 2021-04-06

FHRGb
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •  

  • Digitala vårdmöten, DVM (Simon Nilsson, 60 min)


  Information från Förvaltningschef

   

  • Information om Företagshälsovårdsnämnden (FHRG) och dess ansvarsområden
  • Samarbete Hälsingland
  • Uppföljning - Medarbetarenkät
  • Statusrapport - Covid-19
  • Personal och medlemmar


  Information från verksamhet

   

  • Ex. 
  • Ex.
  • Ex.


   

 •   4

  Redovisning av medelsförvaltning 2021

 • En översyn har gjorts av företagshälsovårdsnämndens delegationsordning.

  Informationsdelen i delegationsordningen har utökats och en förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande.

   

  Ett nytt avsnitt angående dataskydd har införts. Det har även gjorts redaktionella ändringar.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.