Möte 2019-11-19

FHRGb
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Delegationsbeslut

 •   5

  Information

 • Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 •   7

  INFO/BESLUT - Reglemente - Företaghälsovårdsnämnden

 •   8

  INFO/BESLUT - Internkontrollplan 2020

 •   9

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.